Özel Fizyorad Cerrahi Tıp Merkezi

Color SuperTuning Cihazı

Color Super Tuning nedir ?
Color Super Tuning quantum feedback teknojisini kullanan teşhis ve terapi cihazıdır.
Super Tuning ile hastalık, fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan çok önce tespit edilebilir; analiz edilebilir ve tedavi edilebilir.
Bu yöntem sayesinde, yapılan enerjetik uyarı ile vücutta hem fizikse hem enerjetik seviyede bir etki oluşur. Tüm rezonans terapilerindeki gibi bu tedavi de vücudun kendini iyileştirme mekanizmalarını uyarır. Color-Super Tuning, ilaçlı olmayan ve acı vermeyen bir yöntemidir.

COLOR SUPERTUNING İLE İYİLEŞTİRME (DENGELEME)
 Kronik hastalıklar; elektronik pus, yanlış beslenme, az veya "sağlıksız" kirli su içme, asitli maddelerin ve toksinlerin dokularımızda birikmesi, çeşitli bakteri ve mikropların yarattığı enfeksiyonlar gibi her biri anaerob süreçleri tetikleyip vücudumuzda ATP metabolizmasının tamamen çökmesine kadar gelişen rahatsızlıklara neden olarak kansere ve genellikle de ölüme neden olan değişik faktörlerin oluşturduğu birbirinden farklı "travmaların" sonucudur. Vücudumuzun hücre seviyesindeki bu değişiklikler, kişinin enerji ve bilgi seviyesindeki (göze çarpmayan seviyedeki) olumsuz dönüşümlerin aynasıdır. Madde düşüncelerimizi takip eder veya düşüncelerimiz ve inançlarımız enerji tarafından yapılandırılır! Rahatlayarak ve meditasyon yaparak olumsuz duygularla (düşüncelerle) başa çıkabilir, hiperaktif, huzursuz zihinlerimizi sakinleştirebilir, olumsuzlukları ortadan kaldırabilir ve bunların yerine pozitif enerjimizi yükleyebiliriz.

Böylece bitkisel sinir sistemimiz gevşer, kan dolaşımı düzelir, doğal Super-Tune'lara ve çevremizde yer alan diğer enerjilere (jeomanyetik, Schumann) daha iyi uyum sağlayarak bağlanır ve daha sağlıklı oluruz. Bu yeni bir bilgi değil! Binlerce yıldır dünyanın her yerindeki kadim şifacılar ve şamanlar bu ilkeleri kabul edip bunları şifa elde etmede kullanmışlardır. Şifa seanslarında bu eski şifacılar sürekli olarak renkler, görseller, müzik veya tezahürat gibi sesler, işaretler, diller ve gevşeme teknikleri kullanarak hastaları ile evrensel enerjiler vasıtasıyla yenien bağ kurmaya çalışmışlardır. Renkli SuperTuning Sistemi de en gelişmiş teknolojiyi kullanarak aynı şeyi yapar! Bedenlerimizi bu frekanslarla uyumlu hale getirerek sağlıklı oluruz veya sağlığımızı koruruz. Hava duyarlılığı, CD SFERICS olarak adlandırılan ve iklim tarafından belirli bir zamanda oluşturulan diğer bazı frekanslarla super tune’ların örtüşmesinin bir sonucudur. Bu sferikler super tune’ların ucunda frekanslara sahip olup, bundan dolayı bedenlerimizin dengesini rahatsız edip bozabilirler.

Super-Tunes frekansları çakra sistemine bağlıdır:
• Çakra 1 g notasına bağlanır, kırmızı renktedir = dünya günü için super-tune (enerji verme, yaratma, geliştirme)
• Çakra 4 cis notasına bağlanır, turkuaz renktedir = super-tune dünya yılı (sedasyon, çözünme, tasfiye, rahatlama)
• Çakra 7 f notasına bağlanır, mor renktedir = super-tune dünya devinimi (ilk iki super tune’un bütünsel, ebedi oyunu).
• Bir diğer önemli super-tune ise ayın dünyanın etrafında 29.53 gün süren dönüşüne atfedilmektedir. Bu, “Sinodik ay” adı verilen yeni bir nota gis, turuncu renk, Çakra 2 super-tune’un benzeri olup vücut sıvısı (lenfatik sistem) ve duygulara (cinsellik, doğurganlık) dayalı tüm biyolojik süreçleri düzenler.
• Güneşin dönme hareketi yoktur (bir yıldızdır), ancak teorik bir super-tune hesaplanabilir ve bu sarıyeşil nota h'ye karşılık gelir. Bu super-tune 7.5 Hz'e yakındır ve ilginç bir şekilde tüm hücrelerin iletişimi için hayati bir frekanstır. Tüm Schumann frekansları ya da iyonosferin super tune’ları adı verilenler de bu frekansa yakındır.
 • Merkür gibi mavi renk, not d, Çakra 5) diğer komşu gezegenler (veya galaksimiz Samanyolu (renk çivit mavisi, not dis, tüm Çakralarla bağlantı) için de Super-tune’lar bulunmaktadır, ancak biyolojik sistemler üzerindeki etkileri oldukça düşüktür. Genellikle super-tuning cihazları 12 adet super-tune ile çalışır.

Çakra Nedir?
Sanskritçe kökenli bir kelime olan çakra, temelde “tekerlek” ,”disk” gibi anlamlara gelmektedir. Bedenimizdeki “enerji çarkları” olarak adlandırabileceğimiz çakralar, gerekli enerjiyi almak, vermek ve yaymak üzere çalışırlar. Her bir çakranın çalışma alanı, ilgili olduğu sinir sistemi ve organlar farklıdır. Yaşam gücümüzü doğrudan etkileyen bu enerji çarklarının doğru çalışmaması durumunda bazı fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşayabiliriz.Vücudumuz boyunca belli bölgelerde farklı “enerji çarkları” çalışır. Bazen “çakra tıkanması” “çakra kapanması” gibi tanımlar duysak da, çakralar tıkanmaz ya da kapanmaz. Ancak belli sebeplerden dolayı çakralarımızda dengesizlikler yaşanabilir. Bunu “enerji çarklarımızın çalışma sistemlerinin bozulması” olarak ifade edebiliriz. Söz konusu bozulmalar, karşılaştığımız bazı problemlerle kendini gösterirler. Çakralar yetersiz çalışabiliyor olabileceği gibi, fazla çalışıyor da olabilir. Her iki durum çakranın doğru çalışmaması anlamına gelmektedir.

Temelde 7 çakramız bulunur. Bu çakralardan her birinin görevi farklıdır ve her biri ayrı renkle temsil edilir.
Kök Çakra
Bölgesi: Omurganın sonu, kuyruk sokumu
İfade Ettiği Anlamlar: Enerji, istikrar, güven
Renk: KırmızıBu çakranın dengeli olduğu kişiler, işlerinde istikrarlıdır. Ataletleri
yoktur ve harekete geçme konusunda iyidirler. Hayata ve kendilerine güven duyarlar. Sürekli onaylanma ihtiyacı hissetmezler. Kendi kararlarını uygulama konusunda sıkıntı çekmezler. En temel çakra olarak bilinen kök çakranın doğru çalışması demek, diğer tüm
çakraların sağlam bir temelde yapılanması demektir.

Eğer siz bir işe başlamakta zorluk çekiyorsanız, kendinizi sürekli hareketsiz ve tembel hissediyorsanız, genellikle “Acaba hata mı
yapıyorum?” diye kendinizi sorguluyorsanız kök çakranız az çalışıyor olabilir. Buna ilave olarak, kendi fikir ve kararlarının arkasında

duramamak, birilerinin onayına ihtiyaç duymak da bu çakranın az çalıştığını ve desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Bunun için
kök çakranın rengi olan kırmızı tercih edilmelidir. Kırmızı kıyafetler, takılar, çoraplar, objeler tercih etmek bu çakrayı destekleyecektir.

Eğer öfke, paraya aşırı düşkünlük, dinlenmeden çalışma isteği gibi durumlar söz konusuysa kök çakranız fazla çalışıyor olabilir. Bu durumda kırmızı renk kullanımını azaltmanız faydalı olacaktır.

Sakral Çakra
Bölgesi: Alt karın, kasığın üstü
İfade Ettiği Anlamlar: Duygular, hisler, cinsellik, üretim, zevk
Renk: TuruncuSakral çakrası dengeli olan kişiler hayattan zevk alırlar. Üretkendirler ve yaratıcı fikirlere sahiptirler. Çünkü bu çakra yaratım merkezidir.
Dolayısıyla yeni şeyler üretme gücü 2. Çakra ile ilintilidir. Bu çakra dengeli çalışıyorsa, kişiler kendini mutlu eden şeyleri iyi bilirler ve bu konuda yaşadıkları kararsızlık azdır.

Hayattan tat almakta zorlanıyor ve yeni şeyler üretme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız sakral çakranız az çalışıyor olabilir. Neyin sizi mutlu edeceği konusunda kararsızsanız, bir işten diğer işe geçiyorsanız, hayatın zevkleri ile sorumluluklarını dengeleyemiyorsanız 2. Çakranın az çalışıyor olabileceğini düşünmelisiniz. Ayrıca cinsel isteksizlik, menstural döngülerde sorunlar, böbrek, dalak, safra kesesi rahatsızlıkları gibi problemler de bu çakranın az çalıştığına dair belirtiler olabilir. Böyle bir durumda turuncu renkten faydalanmak oldukça etkili olacaktır. Turuncu renklerde giyinmek, evin bazı yerlerinde turuncu kullanmak hatta turuncu yiyecekler tercih etmek de bu çakrayı harekete geçirme konusunda yardımcı olacaktır. Bu çakra üretim çakrası olduğu için bolluk ve bereketinizle de doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla sakral çakranın dengelenmesi bolluk ve bereket enerjisini de beraberinde getirecektir.

Eğer hayat zevklerine bağımlılık, sürekli alışveriş yapma isteği, cinsel dürtülerle hareket etme gibi tamamen madde dünyasına yönelik bir eğilim varsa sakral çakra çok çalışıyor olabilir. Bu noktada turuncu renk kullanırken dikkat edilmelidir.

Solar Plexus (Göbek Çakrası) Bölgesi: Göbeğin üstü, üst karın.
İfade Ettiği Anlamlar: Kararlılık, güç, irade
Renk: Sarı
Solar Plexus çakra, göbek çakrası olarak da bilinir. Merkezî bir konumdadır ve enerji merkezi görevindedir. Enerjik, iradeli, kurban bilincinden çıkıp güçlü kalabilen kişilerin bu çakrasının dengeli olduğu söylenebilir. Bu çakrası doğru çalışan kişiler aldıkları kararların arkasında durabilir ve bu kararları uygularken sıkıntı çekmezler.
İradelidirler, kendilerine zararlı olan şeyleri hayatlarından daha rahat çıkarabilirler. Öngörüleri yüksektir, ne yapmaları gerektiği konusunda doğru kararlar alabilirler. Hareketli ve canlıdırlar. İnsan ilişkilerin de oldukça iyidirler.

Verdiğiniz kararları uygulamakta zorlanıyorsanız, hayatınız için önemli olan konularda irade göstermekte güçlük çekiyorsanız, kendinizi kaybolmuş gibi ve enerjisiz hissediyorsanız, 3. çakranız az çalışıyor olabilir. Karın ağrıları, bağırsak problemleri, hazımsızlık gibi belirtiler de size bu çakra ile ilgili sinyal veriyor olabilir. 3. Çakranın az çalıştığı düşünülüyorsa sarı ve altın renginden destek almak fayda sağlayacaktır. Sarı renkli eşyaları hayatınıza katmak, bu renkte yiyecekler tüketmek, altın takılar kullanmak bu çakrayı harekete geçirmek konusunda destekleyici olacaktır.

Aşırı cesaret, ne olacağını düşünmeden kontrolsüz adımlar atma, toplum içinde sürekli dikkat çekmeye çalışma isteği, aşırı hırs gibi belirtiler 3. Çakranın çok aktif olduğuna dair işaretler olabilir. Bu gibi durumlarda sarı ve altın rengi kullanımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kalp Çakrası Bölgesi: Göğüs ortası
İfade Ettiği Anlamlar: Sevgi, birlik, şefkat, samimiyet
Renk: YeşilKalp çakrası sevgi merkezidir. Sevgi ise her şeyin temelidir. Dolayısıyla bu çakranın doğru ve dengeli çalışması diğer tüm çakralara sirayet edecektir. Sevgi alışverişinde sıkıntı yaşamayan, şefkat duyabilen, birlik hissi olan kişilerin bu çakrası genellikle doğru çalışmaktadır. Kalbin, ruhun esas isteğini duyabilmek ve o yönde hareket etmek konusunda zorluk çekmemek yine kalp çakrasının dengede olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca 4. Çakrası doğru çalışan kişiler duyguları kabul etmek, yaşamak ve yansıtmak konusunda da problem çekmezler.

Hissizlik, sevgi alma ya da verme konusunda problemler, duyguları dışarıya yansıtamama, içe dönük bir görüntü kalp çakrasının yetersiz çalıştığına dair ipuçlarıdır. Merhamet ve şefkat gibi duygularda yoksunluk, kıskançlık gibi durumlar ve kalp ile ilgili sağlık sorunları da çakranın az çalışmasından kaynaklı olabilir. Burada merhamet, sevgi, şefkat gibi duygular kişinin kendisi ile de alakalı olmadır. Dolayısıyla kişinin kendine karşı sevgi ve merhamet göstermemesi; daima kendini eleştirmesi bu çakra üzerinde çalışılması gerektiğini göstermektedir. Kalp çakrasının yetersiz çalıştığı durumlarda yeşil renkten faydalanılabilir. Bu renkte kıyafet ve aksesuarlar seçmek ya da doğa içinde bulunmak faydalı olacaktır.

Duygularınız tarafından ele geçirildiğinizi hissediyorsanız, sadece duygularla hareket ediyor ve mantığı devre dışı bırakıyorsanız kalp çakranız fazla aktif çalışıyor olabilir. Yeşil rengin aşırı kullanımı bu renge ait özellikleri de artıracağından, bu rengin kullanımında – özellikle böyle aktif durumlarda- dikkatli olmak daha iyi olacaktır.

Boğaz Çakrası
Bölgesi: Boğaz üstü, gırtlak
İfade Ettiği Anlamlar: İletişim, ifade, yaratıcılık, ilham
Renk: Maviİletişim ve ifade merkezi olarak nitelendirilen boğaz çakrası, boğazdan başlayarak gözlere kadar uzanan bir enerji alanıdır. Fikirlerimizi, endişelerimizi, kırıldığımız noktaları kolaylıkla ifade edebilmemizi, iyi iletişim kurabilmemizi ve ifadelerimizin net/ açık olmasını sağlar. Bu çakra iyi çalışıyorsa, konuşmalarda akıcılık ve netlik vardır. Bir şey söylerken sürekli tereddütlü olma ve kesik kesik konuşma durumları söz konusu değildir. Konuşmalar oldukça anlaşılır ve doğru hızdadır.

Eğer kendini ifade etmekte zorlanıyor ve hislerin hakkında konuşamıyorsanız boğaz çakranız yetersiz çalışıyor olabilir. Üzüldüğünüz, kırıldığınız durumlarda ses çıkaramamak, net ve açık konuşmak konusunda sıkıntılarınız varsa 5. Çakra ile ilgili çalışmanız gerekiyor olabilir. Ses kısıklığı, boğaz ağrıları gibi fiziksel problemler de bu çakra ile ilgili önemli işaretlerdendir. Bu noktada mavi renkten destek almak faydalı olacaktır. Mavi aksesuarlar, kıyafetler, dekorasyon ürünlerini kullanmanın yanında; deniz kıyısında oturmak, gökyüzünü izlemek gibi aktivitelerden de yararlanabilirsiniz.

Sürekli ve çok konuşmak, kimseyi dinlememek, iletişim kurulan kişilerin sözlerini kesmek gibi davranışlar bu çakranın olması gerektiğinden fazla çalıştığına işaret etmektedir.

Üçüncü Göz Çakrası
Bölgesi: Alın ortası, kaşların arası
İfade Ettiği Anlamlar: Sezgi, berraklık, duyu ötesi
Renk: İndigo MaviGördüklerimizin ötesindeki algının netleşmesini destekleyen bu çakra, manevi olanla bağlantı kurmamızı sağlar. Bu çakra iyi çalıştığında, sezgilerimiz kuvvetlenir, manevi bağımız artar ve fiziksel dünyada doğru kararlar verebilmemiz daha mümkün hale gelir. Duru görü, şifacılık, psişik güçler bu çakra ile alakalıdır. Sezgileri doğru kullanamamak, öngörü sıkıntıları çekmek, manevi bağlantılarda zorlanmak bu çakranın aktif olmaması ile ilgili olabilir. Ayrıca yeni şeyler öğrenmede zorlanma, unutkanlık, bir şeyleri hatırlamakta zorlanma gibi belirtiler de üçüncü göz çakrası ile ilgili çalışmalar yapmanız gerektiğini işaret ediyor olabilir. Bu gibi durumlarda

İndigo maviden yararlanmak oldukça faydalı olacaktır. Sürekli göreceğiniz noktalarda bu renk objeler, tablolar bulundurabilirsiniz ya da günlük hayatta bu rengi kullanabilirsiniz.

Sürekli sezgilerle hareket etmek ve sadece manevi olanı idrak etmeye çalışmak bu çakranın fazla aktif olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum hem yorucu olabileceği için hem de fiziksel dünya ile bağlantıları azaltabileceğinden dengeyi bozacaktır.

Taç Çakra
Bölgesi: Başın hemen üstü
İfade Ettiği Anlamlar: Bilgi, bilinç, maneviyat
Renk: Mor, BeyazManevi olanla kurulan bağlantıyı sağlayan bu çakra tüm bilginin kaynağına açılan kapıdır. Ellerinizi başınızın biraz üstünde tutarsanız bu çakranın enerjisini hissedebilirsiniz. Bu çakranın doğru çalıştığı kişiler kendilerini manevi olarak beslemeyi iyi bilen insanlardır. Derin anlamlar onlar için daha önemlidir. Yüzeysel hazlar onları tatmin etmez. Hem maddi hem manevi olanın bilincindedirler. Genellikle huzurludurlar ve yalnız kalmaktan rahatsızlık duymazlar.

Hayattan keyif alamama, hayatla bir bağlantı kuramama, kendini manevi anlamda besleyememe, yüzeysel olarak yaşama gibi sıkıntılar bu çakranın az çalıştığına işaret etmektedir. Baş ağrısı, zihinde doluluk hissi, stres gibi belirtiler tepe çakra ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğine yönelik belirtilerdir. Mor renkten faydalanmak, çalışma alanlarında belli oranda mor kullanmak, bu rengi beyaz ile desteklemek faydalı olacaktır. Parlak beyaz renkleri tercih etmek tepe çakrayı harekete geçirecektir.

Gerçeklik algısının yitirilmesi, fiziksel dünya ile bağlantının kopması, asosyallik, rasyonel düşünme yetisinde azalma gibi belirtiler bu çakranın olması gerektiğinden daha aktif olduğuna işaret etmektedir. Bu gibi durumlarda topraklanmak ve madde dünyası ile ilişkileri güçlendirmeye çalışmak önemlidir.

Çakra Analizi:
Super-Tunes frekansları çakra sistemine bağlıdır, çakraları analiz edebililiriz .
• Çakra 1 g notasına bağlanır, kırmızı renktedir = dünya günü için super-tune (enerji verme, yaratma, geliştirme)
• Çakra 4 cis notasına bağlanır, turkuaz renktedir = super-tune dünya yılı (sedasyon, çözünme, tasfiye, rahatlama)
• Çakra 7 f notasına bağlanır, mor renktedir = super-tune dünya devinimi (ilk iki super tune’un bütünsel, ebedi oyunu).
• Bir diğer önemli super-tune ise ayın dünyanın etrafında 29.53 gün süren dönüşüne atfedilmektedir. Bu, “Sinodik ay” adı verilen yeni bir nota gis, turuncu renk, Çakra 2 super-tune’un benzeri olup vücut sıvısı (lenfatik sistem) ve duygulara (cinsellik, doğurganlık) dayalı tüm biyolojik süreçleri düzenler.
• Güneşin dönme hareketi yoktur (bir yıldızdır), ancak teorik bir super-tune hesaplanabilir ve bu sarıyeşil nota h'ye karşılık gelir. Bu super-tune 7.5 Hz'e yakındır ve ilginç bir şekilde tüm hücrelerin iletişimi için hayati bir frekanstır. Tüm Schumann frekansları ya da iyonosferin super tune’ları adı verilenler de bu frekansa yakındır.
 • Merkür gibi mavi renk, not d, Çakra 5) diğer komşu gezegenler (veya galaksimiz Samanyolu (renk çivit mavisi, not dis, tüm Çakralarla bağlantı) için de super-tune’lar bulunmaktadır, ancak biyolojik sistemler üzerindeki etkileri oldukça düşüktür. Genellikle super-tuning cihazları 12 adet super-tune ile çalışır.

Bizi Arayın
Yol Tarifi
X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı