Fizyorad

Yetişkinlerde Konuşma Bozuklukları ve Terapisi

Afazi
Afazi, genellikle bir inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan bir dil bozukluğudur. Bazı vakalarda kişiye müdahale edilmeden afazi iyileşir. Bu tip spontan iyileşme beyne kan akışının geçici olarak kesintiye uğradığı ancak kısa zamanda düzelen ve geçici iskemik atak adı verilen inme tipini takiben gerçekleşir. Bazı durumlar da afazi bölgeye kan akımının sağlanması ile kendiliğinden iyileşebilir, ancak bazı durumlarda iyileşme gerçekleşmez. Bu gibi durumlarda dil ve konuşma terapisi yardımcı olmaktadır.

Apraksi: En basit şekliyle, apraksi duyduğunu anlamak fakat anladığını ifade edememektir. Apraksi’si olan bir hastaya mesela /elma/ de bana dediğinizde, söylediğinizi anlar, söylemek yapmak ta ister fakat beyninde işlemeyip söyleyemez. Hastanın konuşmasında olduğu gibi hareketlerinde de apraksisi olabilir. Bu hastalarda konuşma terapisi ile iyileşme sağlanabilir.

Dizartri: Dizartri, kelimelerin hatalı seslendirilmesi veya söylenmesine yol açan hastalığın tıptaki adıdır. Dizartri sahibi kişilerin konuşması, halk dilinde “peltek konuşma” olarak adlandırılan duruma benzer. Dizartrinin nedeni belirlendikten sonra, konuşma bozukluklarının düzeltilmesiyle dil ve konuşma patologları ilgilenir. Konuşmadaki bozuklukların semptomatik olarak tedavi edilmesi amaçlanır. Buna göre, konuşmamızı sağlayan yüz, ağız, dil, diş ve çeneye bağlı kasların koordine halde çalışabilmesi için hastaya kas egzersizleri ve telaffuz terapileri uygulanabilir.

Yutma Bozuklukları ve Yutma Terapisi: Yutma bozukluğu tıp dilinde “disfaji” olarak bilinir. Bu durum, yiyeceğin ağız boşluğundan mideye geçişinde gecikme, engellenme ve yanlış bir yol izleyerek nefes borusuna kaçması şeklinde ortaya çıkar.
Bu hastalarda diyet tedavisi, hastanın ağiz, yüz motor hareketlerini geliştirmek ve ağız yutma refleksini uyarmak ve duysal farkındalığa yönelik egzersizlerle terapi programı düzenlenir.

Ses Bozuklukları ve Terapisi: Kişinin yaşına ve cinsine uygun özelliklerde üretemediği ya da alışılmış olan sesinde ortaya çıkan karakter değişiklikleri ses bozuklukları olarak algılanmalıdır.
Ses sağlığının geri kazanılması yada korunması adına uygulanan rehabilitasyon programıdır. Birimimizde, tedavinin süresi, patolojinin derecesine, tipine ve özelliğine göre değişiklik göstermekle beraber, 6 seans ses terapisi uygulanmaktadır. Bu tedavi ev programı ile de desteklenmektedir.

Dil ve Konuşma Sorunları ve Terapisi

  • Sırakapılar Mah. 491 Sokak No: 23 DENİZLİ
  • +90 258 264 03 04
  • info@fizyorad.com