Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
  • Telefon : +90 258 264 03 04
  • E-Mail : info@fizyorad.com
Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
ANLAŞMALIYIZ...

Hasta Hakları

Ürün Kategorileri

Hasta Hakları

Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi

Hizmetten Faydalanma Hakkı
Her birey, merkezimizde; dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, ideolojik görüş ve sosyal durumları konusunda ayrım gözetmeksizin hizmet alma hakkına sahiptir.
 
Bilgilenme ve Bilgi Edinme Hakkı

  • Her bireyin merkezimizde aldığı sağlık hizmetinin ve imkânlarının neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili tüm bilgileri gerek sözlü gerek yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
  • Tanı ve tedavi aşamalarında hastalarımız, kendileri ile ilgili tüm dosyalara bakma ve yazılı taleplerini ilettikleri takdirde tıbbi kayıtlarının tümüne erişme ve bu dosyaları çoğaltma hakkına sahiptirler.
  • Herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece hastalarımız hakkında özel veya aile yaşamı ile ilgili bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.
 
Sağlık Kuruluşu, Personel Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımızın hizmet aldıkları sağlık kuruluşunu, doktoru, hemşireyi ve diğer sağlık personellerini değiştirme hakkı vardır. Hastalarımız kendilerine sağlık hizmeti veren tüm doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin görevini, unvanını ve kimliğini görme hakkına sahiptirler.

Gizlilik (Mahremiyet) Hakkı
Hastalarımız tedavi süreçleri boyunca her türlü sağlık hizmetlerini gizliliğe uygun bir ortamda alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın bilgileri, yaşamlarını tehlikeye sokmayacak şekilde korunur. Hastalarımız, kendilerine ait tüm bilgilerin gizli tutulması hakkına sahiptir.

Rıza Hakkı
Hastalarımız rızaları olmayan bir tıbbi müdahaleyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.
 
Saygı Hakkı
Hastalarımız güler yüzlü, saygılı, şefkatli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.
 
Danışma Hakkı
Hastalarımız kendi arzuları ile başka bir uzmana danışma hakkına sahiptir. Danışma sonucunda uzmanlığı alınan doktor ve tedaviyi sürdüren doktor görüş birliğine vardığında ilgili tedavi uygulanır.
 
Dini Hizmetlerden Yararlanabilme Hakkı
Hastanemizin imkânları dâhilinde her hasta dini vecibelerini yerine getirme, hakkına sahiptir.
 
Tıbbi İmkânlardan Yararlanma Hakkı
Hastalarımız tanı ve tedavilerdeki yeniliklerden ve son imkânlardan yararlanma hakkına sahiptir.
 
Görüş / Öneri, Şikâyet Bildirme Hakkı
Hastalarımız haklarının ihlali durumunda her türlü görüş/öneri ve şikâyet bildirme hakkına sahiptirler.