Epilepsi

Ürün Kategorileri

Özel Fizyorad Cerrahi Tıp Merkezi

Epilepsi

Epilepsi tedavisinde başarı, tam şifa olasılığı % 60 ‘ın üzerindedir. Hastalarda, ilaç tedavisi yanısıra, vagal uyarım (boyun pili) ve epilepsi cerrahisi seçenekleri de değerlendirilmektedir.

Sara krizi veya halk arasında nöbet geçirme olarak bilinen epilepsi hastalığı nöroloji birimi tarafından takip edilen hastalıklar arasındadır. En sık rastlanan epilepsi nöbet tipi kollarda ve bacaklarda istemsiz hareketler, şuur kaybı, ağızdan köpük gelmesi, idrar kaçırma ile ortaya çıkan jeneralize tonik klonik nöbetlerdir. Epilepsi takip ve tedavisinde öncelikli olarak kullanılan tetkik yöntemi EEG'dir. Epilepsi çocukluk çağında başlayabileceği gibi, nadiren de olsa erişkin çağda ortaya çıkabilir. Erişkin çağda ortaya çıkan nöbetlerde kişinin muhakkak bir nöroloji uzmanına başvurarak gerekli tetkiklerinin yapılması gerekir. Öncelikli olarak yapılması gereken tetkikler MRI ve EEG'dir. Epilepsi tedavisi, nöroloji uzmanları tarafından antiepileptik ilaçlarla yapılır. Hastanemizde gerek erişkin, gerekse çocuk EEG'si ve gerekli durumlarda Uyku EEG'si uygulanır. 

Çevresel sinir telleri hastalıkları; diyabetik polinöropati, üremik polinöropati, kanser tedavisine (radyoterapi, kemoterapi)  bağlıpolinöropatiler, Guillain -Barre sendromu, Kronik polinöropatiler, Karpal tünel sendromu, Kubital tünel sendromu, Tarsal tünel sendromu, Guyonloju sendromu, Fibular tünel sendromu).

Birçok durumda başarılı tedavi yaklaşımları vardır. Hasta öncelikle muayene, ENMG ve uygun kanve genetik  incelemeler ile değerlendirilerek doğru tanıya kavuşmakta; takiben de uygun tedavi verilmektedir. Ozon tedavisi ve uygun rehabilitasyon tedavileri yöntemleri sayesinde başarı şansı çok yükselmiştir.
 

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Arayın
Yol Tarifi
X
Bize yazın, çevrimiçiyiz!
WhasApp Destek Hattı