Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
  • Telefon : +90 258 264 03 04
  • E-Mail : info@fizyorad.com
Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
ANLAŞMALIYIZ...

Travmatik Beyin Hasarı Rehabilitasyonu

Ürün Kategorileri

Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi

Travmatik Beyin Hasarı Rehabilitasyonu

Travmatik beyin yaralanması fiziksel, bilişsel ve psikososyal fonksiyonlarda bozulmayla karakterize yaralanma olarak tanımlanır. Travmatik beyin yaralanması motorlu taşıtların daha yaygın kullanılması, yaşam süresinin uzaması ve düşmelere bağlı olarak günümüzde oldukça artmıştır.

Travmatik beyin yaralanmasında birincil hasar beyin dokusunun hasarına bağlı sinirlerde yaralanmadır. İkincil hasar tansiyon düşüklüğü, beyin dokusunun yeterince oksijenlenememesi, damarlarda daralma ve yaygın ödem gibi sebeplerle beyin dokusunun etkilenmesine bağlı gelişir. Travmatik beyin yaralanmasında erken dönem tedavi hedefi ikincil hasarı önlemeye yönelik olmalıdır.

İnsan beyninin sinir hücresi, bağlantıları ve fonksiyonlarında değişiklikler yapma yeteneğinde olduğu kanıtlanmıştır. Bu durum plastisite olarak adlandırılmaktadır. Yaralanma sonrası beyin dokusunun iyileşmesi iki ana basamakta gerçekleşir. Beyin dokularının yeniden organize olarak sinirsel iletimin başlamasıyla iyileşme olmasıdır. Genellikle ilk altı ayda olur. Diğer iyileşme şekli rehabilitasyonla artırılan beynin plastik özellikleri sayesinde yeni sinir bağlantılarının oluşması, beynin sessiz alanlarının işlev kazanmasıyla olan iyileşmedir ve iyileşme zamanla sınırlı değildir.

Travmatik beyin yaralanması olan hastalarda kalıcı bilişsel bozukluklar ve uygunsuz davranışların bağımsız yaşam üzerindeki etkisi genellikle fiziksel yetersizliklerin önündedir.
Rehabilitasyon çalışmalarında yürüme, günlük yaşam aktiviteleri, davranışların düzenlenmesi, bilişsel rehabilitasyon, psikoterapötik yaklaşımlar, iletişim ve yutma güçlüklerinin tedavisi, komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, topluma entegrasyon ve aile eğitimi ana basamakları oluşturur.