Fizyorad

Felç Rehabilitasyonu

Vücudumuzun bir bölgesinde veya tamamında ortaya çıkan felçlerin iki önemli nedeni vardır. Bunlar;
 • Beyin hasarlar: i. İnme (yarım felçler) ve ii. Travmatik beyin hasarı,
 • Omurilik yaralanmalarıdır.
Özellikle orta ve ileri yaştaki kişilerde beyin hasarına bağlı bir kol ve bacağı birlikte tutan yarım felçler daha çok görülür ve buna “inme” adı verilir. İnme’nin en önemli nedeni beyine gelen kan akımının bozulmasıdır. Her yıl ülkemizde 150 bin kişinin inme geçirdiği kabul edilmektedir. İnmeli hastaların erken dönem tedavileri hastanede yapıldıktan sonra en kısa zamanda rehabilitasyona başlamak gerekir.

Beyin hasarının büyüklüğüne ve şiddetine bağlı olarak hastaların bir kısmı eski sağlığına kavuşabilmekte iken önemli bir kısmı eski işlerine dönememekte, ancak günlük yaşantısını bağımsız olarak sürdürebilmektedir. Burada belirleyici olan en önemli iki unsurdan birisi beyindeki hasarın derecesi, diğeri ise uygun ve yeterli bir rehabilitasyon programının uygulanmış olmasıdır.

Rehabilitasyonun amacı hastanın bedensel kayıplarını azaltıp fonksiyonel kapasitesini çoğaltmak, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmasını sağlayıp yaşam kalitesini artırmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için hastanın uzmanlaşmış bir ekip ve yeterli donanıma sahip bir rehabilitasyon merkezinde tedavi edilmesi çok önemlidir.

Omurilik Felci Nedenleri

Felce neden olan ikinci önemli grup omurilik yaralanmaları olup, ülkemizde en yaygın olarak;
 • Trafik kazaları
 • İş kazaları
 • Yüksekten düşme
 • Ateşli silah yaralanması
 • Enkaz altın kalma
 • Sığ suya balıklama atlama
 • Spor yaralanmaları
sonucu görülür.
Bu hasar bel veya sırt bölgesinde ise her iki bacakta his ve hareket kaybı, boyun bölgesinde ise hem kollarda hem de bacaklarda his ve hareket kaybı olmaktadır. Bu gibi durumlarda erken dönem tedavileri ve gerekli cerrahi girişimler yapıldıktan sonra geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programının uygulanmasına başlanmalıdır. Rehabilitasyonun amacı omurilik hasarı geçiren hastaya günlük yaşantısıyla ilgili fonksiyonel kayıpları yeniden kazandırmaya çalışmaktır. Omurilikteki hasarın seviyesine ve derecesine göre bu hedef sadece yürümekten ibaret olduğu gibi, günlük yaşantıyla ilgili diğer faaliyetleri de kapsayabilir. İyi bir planlama ile hedefler belirlenir ve uzun soluklu bir rehabilitasyon süreci ile bu hedefe ulaşmaya çalışılır.


Felç Rehabilitasyonu Amaçları
 • Hastanın yeniden yürüyebilmesi
 • Günlük işlerinde felçli elini kullanabilmesi
 • Konuşma bozukluğunun giderilmesi
 • Eklemlerde kireçlenme ve kaslarda sertleşme gibi problemlere engel olunması
 • Bası yaralarının önlenmesi
 • Hafıza ve algılama kusurlarının giderilmesi
 • Hastanın günlük yaşantısında kimseye muhtaç olmayacak şekilde hareket özgürlüğünü kazanması
 • Mümkün olan durumlarda eski işine dönebilmesi veya rahatsızlığına uygun yeni bir iş sahibi olması
 • Sosyal yaşantısına kavuşması
Hareket kayıpları belli bir düzeye kadar tedavi edilen hastalarda “ergoterapi” veya “uğraşı tedavisi” yöntemleriyle, günlük yaşantıdaki hareketlerle ilgili eksiklikler tamamlanmaya çalışılır. Gerekli durumlarda hastanın evinde veya işyerinde sakatlığı ile ilgili bazı düzenlemeler yapılır.

Felce neden olan ikinci önemli grup omurilik yaralanmaları olup, ülkemizde en yaygın olarak;
 • Trafik kazaları
 • İş kazaları
 • Yüksekten düşme
 • Ateşli silah yaralanması
 • Enkaz altın kalma
 • Sığ suya balıklama atlama
 • Spor yaralanmaları
sonucu görülür.

Bu hasar bel veya sırt bölgesinde ise her iki bacakta his ve hareket kaybı, boyun bölgesinde ise hem kollarda hem de bacaklarda his ve hareket kaybı olmaktadır. Bu gibi durumlarda erken dönem tedavileri ve gerekli cerrahi girişimler yapıldıktan sonra geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programının uygulanmasına başlanmalıdır. Rehabilitasyonun amacı omurilik hasarı geçiren hastaya günlük yaşantısıyla ilgili fonksiyonel kayıpları yeniden kazandırmaya çalışmaktır. Omurilikteki hasarın seviyesine ve derecesine göre bu hedef sadece yürümekten ibaret olduğu gibi, günlük yaşantıyla ilgili diğer faaliyetleri de kapsayabilir. İyi bir planlama ile hedefler belirlenir ve uzun soluklu bir rehabilitasyon süreci ile bu hedefe ulaşmaya çalışılır.

Nörolojik Rehabilitasyon

 • Sırakapılar Mah. 491 Sokak No: 23 DENİZLİ
 • +90 258 264 03 04
 • info@fizyorad.com