Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
  • Telefon : +90 258 264 03 04
  • E-Mail : info@fizyorad.com
Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
ANLAŞMALIYIZ...

El Rehabilitasyonu

Ürün Kategorileri

Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi

El Rehabilitasyonu

El rehabilitasyonunun amacı yaralanmış, opere edilmiş veya hastalıklı el veya üst ekstremitenin kalan fonksiyonel kapasitesini olabilecek en üst düzeye ulaştırmaktır. Elde tendon, sinir yaralanmaları, kırık, ezilmeler, ampütasyonlar, tendinit, tetik parmak, yanık, elde eklem iltihabı,nöropatili el, brakiyalpleksus lezyonları, inme, serebralpalsi, kas hastalıklarına bağlı el problemleri el rehabilitasyonu gerektiren başlıca durumlardır. Fonksiyonel kapasiteyi artırmak ve normal fonksiyonun restorasyonunu sağlamak amacıyla el rehabilitasyonuna alınacak hastanın önce değerlendirilmesi yapılır.

Cilt ve yaranın durumu, ödem, hassasiyet, deformite, kas atrofisi varlığı, kan dolaşımı açısından değerlendirme, eklem hareket açıklığı, duyu muayenesi, kas gücü, el becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilmelidir. Yapılan değerlendirmeye göre özgün tedavi programı hazırlanır.Tedavide ödemin kontrolü ve tedavisi, doku iyileşmesinin hızlandırılması, ağrı tedavisi, uygun şekilde ortezleme, egzersiz programı, skar tedavisi, aşırı duyarlılığın azaltılması, duyusal eğitim, el becerilerinin ve fonksiyonel aktivitelerin geliştirilmesi hedeflenmelidir.