Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
  • Telefon : +90 258 264 03 04
  • E-Mail : info@fizyorad.com
Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi
ANLAŞMALIYIZ...

Fibromiyalji Tedavisi

Ürün Kategorileri

Özel Fizyorad Fizik Tedavi Tıp Merkezi

Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, hassas noktaların varlığı, yaygın ağrı, kaslarda hassasiyet ve yorgunluk ile karakterize kronik ağrılı bir durumdur.

Fibromiyaljinin toplumun yaklaşık olarak % 2-4’ünü etkilediği düşünülmektedir. Kadınlarda erkeklere göre 6-9 kat daha sık görülmektedir. Hastaların çoğu 30-50 yaş arasında tanı alır.

Fibromiyaljinin tanısı esas olarak tipik semptomlar ile benzer semptomlara yol açabilecek diğer hastalıkların dışlanması ile konur. Tanıyı destekleyecek hiçbir laboratuvar ve klinik test yoktur. Yapılacak tüm testler ayırıcı tanıda akla gelen hastalıkları dışlamak amacı ile yapılır.

Araştırmaların sonuçlarına göre nöroendokrin ve otonomik sistem dahil birçok sistemde bozukluk, genetik faktörler, psikososyal değişkenler ve çevresel stres faktörleri hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır.

Fibromiyaljide ağrının algılanmasında değişiklik yani artmış ağrı duyarlılığı olduğu düşünülmektedir.

Fibromiyaljide temel semptom yaygın, kronik ve inatçı kas iskelet sistemi ağrısıdır. Ağrı, hastalar tarafından sıklıkla derin kas ağrısı, katılık, yanıcı ve zonklayıcı ağrı olarak tanımlanır. Ayrıca hissizlik, karıncalanma veya kollarda ve bacaklarda gezici ağrıdan yakınabilirler.
Emosyonel stres, hava değişikliği, uyku sorunları, zorlu aktiviteler ve zihinsel stres semptomları artırabilir. Genellikle sabahları olan kas katılığı gün içeresinde azalır. Hastalar sık sık grip geçiriyor gibi yorgun ve kırık hisseder. Uyku bozukluğu,yorgunluk, major depresyon, huzursuz bacak sendromu eşlik edebilir.

Hastalığın bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Tedavide analjezik, narkotik ilaçlar, kas gevşeticiler, antidepresanlar kullanılabilir. İlaç dışı tedaviler; eğitim, egzersiz, bilişsel davranışsal tedavi gibi psikolojik yaklaşımlar, nöralterapi, major ozon, akupunktur, biorezonans tedavileri uygulanabilir.