Fizyorad

Spina Bifida, Hidrosefali Tedavisi

Spina bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir.

Bebek, spina bifidalı doğmuşsa omurilik kanalı kapanmamış demektir. Bu nedenle, omuriliği örten omurga ve hatta deri de kapanmamıştır. Bebek, sırtında bir açıklıkla doğar ve sinirlerinden emirlerin geçmesinde bir güçlük vardır.

Belirtileri
  • Değişik derecelerde felçler (hareket etme ve hissetme kaybı veya yetersizliği)
  • İdrar ve dışkılama bozuklukları
  • Hidrosefali
Hangi sinirlerin etkileneceği, sırttaki açıklığın bulunduğu yere bağlıdır. Sırttaki açıklık ne kadar yukarıda ise daha çok sayıda sinir etkilenmiş ve daha ağır bir felç durumu var demektir. Bu nedenle bazı hastalarda silik bulgular olabilirken bazıları da tekerlekli sandalye kullanma durumunda kalmaktadır.

Spina bifidalı hastaları %85’inden fazlasında hidrosefali de görülür. Hidrosefali, beyin ve omurilikte düzenli olarak dolaşan sıvının bu dolaşımının bozulması sonucu aşırı miktarda artması ve beyin içindeki boşluklarda yüksek basınca yol açmasıdır. Bebeklerde kafa kemikleri henüz tam sertleşmemiş olduğundan baş büyüyerek bu basıncı düşürmeye çalışır. Ancak erken dönemde tedavi edilmez ise beyin hasar görür. Hidrosefali gelişmesi ve beynin hasar görmesi zamanında tedavi edilerek önlenebilirse spina bifidalı çocukların zekâları normal olur.

Nedenleri
Net ve kanıtlanmış nedenleri yoktur. Folik asit ve bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin rolü olduğu düşünülmektedir.

Bilinen başka bir husus da spina bifidanın kalıtımsal bazı nedenlere bağlı olarak meydana gelebileceğidir; çünkü bazı ailelerde spina bifida daha sık görülmektedir.

Sara nöbetlerini önlemek için annenin kullandığı bir ilacın (valproik asit) spina bifidaya neden olduğu bilinmektedir. Bugün için bilinmeyen pek çok sayıda başka nedenlerin de etkili olabileceği düşünülmektedir.

Tedavisi
Spina bifidalı bebekler eğer myelomeningosel ile doğmuşlarsa, sırtlarındaki kese ameliyatla kapatılır.

Hidrosefali gelişenlere beyindeki fazla sıvıyı kan dolaşımına boşaltan ve şant denen bir drenaj sistemi yerleştirilir. Son zamanlarda ventrikülostomi” adı verilen yeni bir ameliyat yöntemi şant yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Bu operasyonlardan sonra uzun süreçli fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile hastanın öz bakımında günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olması sağlanabilir.

Pediatrik Rehabilitasyon

  • Sırakapılar Mah. 491 Sokak No: 23 DENİZLİ
  • +90 258 264 03 04
  • info@fizyorad.com