Fizyorad

Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

Günlük yaşam aktiviteleri esas alınarak gün içerisinde yapılan hareketler, çeşitli düzenekler sayesinde taklit edilerek elin ve kolun beceri seviyesi hastanın aktif katılımı ile taklit edilip bu becerinin artırılması ve hızlandırılması hedef alınır.

Bu sayede;
  • Özürlü kişilerin bağımsızlığı, ev, sosyal ve iş yaşamlarını mümkün olduğunca muhtaç olmadan sürdürebilmeleri,
  • Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak özürlü kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmaları,
  • Özürlü bireylerin daha kolay iş bulabilmeleri sağlanabilir.