Fizyorad

Erkek sağlığı fizyoterapisi kas iskelet sistemi kaynaklı tedavileri içermektedir.

Erkek Sağlığı Fizyoterapisi;
İdrar kaçırma, sertleşme problemleri, erken boşalma, pelvik ağrı, pudental sinir sıkışması, kabızlık gibi durumlarda etkili bir tedavi yaklaşımıdır.

Pelvik taban kasları, üretral kapanma basıncını ve direncini artıran, pelvik organlara yapısal ve fonksiyonel destek veren kas gruplarıdır. Düzenli olarak yapılan pelvik taban kas egzersizleri; cinsel sağlık ve kontinansın sürdürülmesi, bağırsak kontrolü ve orgazmın artırılması, cinsel problemlerin azaltılması, mesane boynu ve üretranın abdominal kavite içinde stabilizasyonunun sağlanması ile üriner inkontinansın önlenmesi, cinsel fonksiyonun gelişmesi ve cinsel yaşamdan memnuniyetin artmasını sağlar.

Toplumumuzda yüksek insidansa sahip olan inkontinans, pelvik ağrı ve cinsel disfonksiyon gibi birçok sorunun altında pelvik taban kas gücü yetersizlikleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının yerleşmemesi yatmaktadır. Pelvik taban kas gücünün korunması ve geliştirilmesi ile bu sorunlar önemli oranda önlenebilmekte ve bireylerin yaşam kalitesi artmaktadır.

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik salt cinsel organlara sınırlı değildir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin dinamikleri etkili olabilir. Doğal olarak kişinin duygu durumunun düzeltilmesi sorunun çözümünde etkili olabilir.

Erkek sağlığı fizyoterapi seansı;
-Mora terapi (Bach Çiçekleri Terapi programı)
-Pelvik taban kaslarına yönelik magnetik alan tedavisi
-Pelvik taban kaslarının relaksasyonu ve güçlendirme eğitiminden oluşmaktadır.